Home >> Subdomeinen

Subdomeinen.

 

Dit gedeelte behandeld de subdomeinen. Onderwerpen zoals het aanmaken van subdomeinen, het verwijderen van subdomeinen, subdomeinen statistieken, usage logs, error logs, en het aanmaken van
FTP gebruikers voor individuele subdomeinen.

 

Het creŽren van subdomeinen.

Om een subdomein te creŽren klikt U op de button in het hoofdmenu van het controle paneel; subdomains.

 

 

In bovenstaand voorbeeld maken we een nieuw subdomein voor de sitehelper.com. Om een subdomein aan te pakken klikt U op de button; create.

 

 

U mag ook een sub.sub.sub.sub.domain.com. In bovenstaand voorbeeld hebben we 'i.love.site-helper.com' gecreŽerd.

 

Notitie:  Het kan 5 minuten duren voor een nieuw gecreŽerde subdomein om actief te worden.

 

Uploaden naar een subdomein:

 

Elk subdomein verschijnt in public_html /subdomain-name. Dit betekent dat het subdomein ook toegankelijk is vanaf http://www.uwsite.com/subdomein-naam. U kunt uploaden naar een subdomein folder op een gelijke wijze als U elke andere folder upload. Gebruik: FTP, MS Frontpage, File Manager etc.

 

Het verwijderen van een subdomein:

 

Om een subdomein te verwijderen, plaats een zogenaamd check naast het subdomein dat U wilt verwijderen, daarna klikt U op de button 'delete selected'. Naast de button 'delete selected' ziet U de checkbox 'remove directory contents'. Check deze box als U de subdomein directory en alle bijbehorende files wilt verwijderen. Als U de checkbox niet controleert, zal het subdomein niet meer werkzaam zijn, maar alle bijbehorende files en de directory zullen in stand blijven.

 

 

Subdomein statistiek:

 

Naast elk domein staat een link genaamd 'stat'. (zie bovenstaand figuur). Stat staat voor statistics ofwel statistieken. Deze link activeert de webalizer statistics. (webalizer statistieken). Onthoudt U dat voor het werkzaam zijn van deze link U subdomein dient dan minstens 1 hit hebben gehad en minstens 1 dag actief zijn geweest. Als dit nog niet het geval is, krijgt U een foutmelding middels een error page.

 

Usage logs / error logs: (gebruikers logs en foutmelding logs)

 

De links 'usage logs' en 'error logs' (zie bovenstaand figuur) laten de tekstversie zien van elke log file. Het usage log geeft het ip adres weer van de 'requester' (verzoeker), de tijd, datum van het request (verzoek), en geeft een omschrijving van het verzoek. De 'stats' link (zie voorgaand onderdeel) is een grafische versie van de usage logs. Het error log geeft U de informatie over niet succesvolle requests (verzoeken) en is bruikbaar voor 'troubleshooting' als de aard van de foutmelding (error) niet bekend is.

 

De usage en error logs zijn direct toegankelijk na het creŽren van een subdomein. U zult een blanco box zien als er nog geen subdomein acties zijn geweest.

 

CreŽren van FTP gebruikers voor individuele subdomeinen:

 

Om een FTP account te beperken tot ťťn subdomein, volgt U de volgende stappen:

 

1.  CreŽr een subdomein, als U dit nog niet heeft gedaan.

2.  Vanuit het hoofdmenu van het controle paneel, klikt U op de button 'FTP menu', gevolgd door de link 'create FTP account'.

 

 

3.  In het veld 'FTP username' (gebruikersnaam), type de subdomein naam, (zonder uwdomein.com)

4.  Type het wachtwoord in het password veld.

5.  Selecteer de 'user' radio button

6.  Klik op de button 'create'.

 

 

Als U nog meer hulp nodig heeft ?

 

neem dan contact op met Easyhosting, of kijk op het Nederlandse Forums.

 


© 2003 JBMC Software. DirectAdmin licensees kan deze pagina reproduceren want hun eigen klantenreproductie door andere partijen belemmerd is.