Home >> DNS Settings

DNS instellingen:

 

Dit gedeelte bevat essentiële informatie over het veranderen van instellingen van de DNS voor Uw website. Alstublieft, leest U dit gedeelte aandachtig. Het bevat belangrijke informatie voor beginners; een verkorte uiteenzetting van DNS, uitleg met voorbeelden over; A, Cname, NS en MX records, en hoe U de instellingen kunt wijzigen.

 

Belangrijke informatie voor beginners. 

De mogelijkheid om wijzigingen te doen in de DNS configuratie van een website is een belangrijke optie voor veel mensen. Let op! Incorrecte wijzigingen in de DNS kan Uw website voor een lange periode onbruikbaar maken. Dit heeft te maken met het feit dat veranderingen in de DNS niet gelijk effect hebben. Als U hiermee een fout maakt kan het zo zijn dat NIEMAND (dus inclusief Uzelf) geen verbinding kunt krijgen met UW website. Na correctie van de fout kan het 72 uur duren voordat de correctie effect heeft!   

 

Er zijn meerdere acties die U kunt doen om deze fouten te voorkomen:

 

1.  Lees dit gedeelte aandachtig.

2.  Zorg dat U weet en begrijpt wat A, Cname, NS en MX records doen.

3.  Neem contact op met het bedrijf dat de hosting doet voor informatie en begeleiding.

4.  Maak geen grote wijzigingen zonder overleg met derden.

 

Met oefening leert U dat veranderen van de DNS instellingen vrij eenvoudig zijn.

 

Een kort lesje DNS:

 

DNS ( wat staat voor Domein Naam Server) zorgt ervoor dat computers elkaar kunnen vinden via het internet. Als U een adres intypt in uw browser, Uw ISP (wat staat voor Internet Service Provider) controleert met de DNS om te bepalen waar U naar toe wilt.

 

http://www.domain.com ---> Check with DNS ---> DNS zegt: domain.com = 192.168.0.1 --->  U komt op de website.

 

Waarom gebeurt dit?

 

Dit gebeurt omdat Uw domein naam niet altijd hetzelfde IP adres heeft. Zoals U weet heeft elke server op het internet een eigen IP adres ( een numeriek adres gelijk een telefoonnummer). Telkens als U de website host verandert, verandert automatisch ook het IP adres, omdat U van server verandert.

 

Domein naam servers houden bestanden bij van Uw domein naam en welke IP adres het naartoe verwijst.

 

Waarom moet ik de naam server van mijn webhost invoeren in het DNS bestand?

 

Zoals eerder aangegeven, de naam server zorgt ervoor dat U gevonden wordt op het internet. Als U de naam server edit in Uw DNS bestand, geeft U aan richting het internet welke naam server zorgt voor de meest up to date toegang. Als U de naam server niet verandert in Uw domein bestand ( laten wij zeggen; U gebruikt Uw oude DNS van de vorige webhost), dan zal Uw website verwijzen naar een server die niet meer zorgt voor de hosting van Uw domein. Of, als Uw vorige webhost U verwijdert uit hun DNS, dan werkt Uw domein in zijn geheel niet meer.

 

Waarom duurt het zo lang voor mijn website om actief te worden?

 

Als U verandert van webhost ( dus verandert van IP adres), of als U een domein voor het eerst registreert, dient de nieuwe DNS informatie in elke andere naam server op het internet te bereiken. Uw website kan actief zijn na 4 uur, maar de gemiddelde wachttijd is 24 tot 72 uur. De vertraging vindt plaats omdat de meeste naam servers (DNS) periodiek controleren op updates. Anders gezegd; niet 24 uur per dag vindt controle plaats naar nieuwe updates.

 

Hoe kan het dat mijn domein nog de oude webhost aangeeft, terwijl ik de dienst heb opgezegd?

 

Dit kan meerdere redenen hebben:

 

1.  De naam server van Uw oude webhost staat nog steeds in Uw domein bestand. .

     Oplossing: maak een update van Uw domein bestand met de DNS van de nieuwe webhost.

 

2.  Uw oude webhost heeft Uw domein bestand niet verwijdert uit hun naam server.

     Oplossing: Neem contact op met Uw oude webhost, of volg de oplossing bij #1 als U een nieuwe webhost hebt.

 

3.  3) Uw DNS opvoering heeft nog niet plaats gehad. Dit gebeurt ook met Uw nieuwe webhost DNS in Uw

     domein bestand. Oplossing: wacht 24 tot 72 uur en neem contact op met de webhost als het probleem zich daarna blijft voordoen.

 

Waarom kunnen andere mensen wel mijn website oproepen, maar ik niet?

 

Hun ISP heeft een meer up to date DNS bestand dan Uw ISP. Heb geduld, ook U zult binnen 24 uur tot 72 uur Uw eigen website kunnen oproepen.

 

Is er een manier om te kijken naar, of om toegang te krijgen tot mijn website, ondanks dat de DNS nog niet is verandert?

 

Ja. U kunt toegang krijgen tot de website via http:// ip.adres / ~gebruikersnaam., naast dat U toegang kunt krijgen via het controle paneel http:// ip.adres/config . Als U het ip adres niet weet, neemt U dan contact op met Uw webhost.

 

Wijzigingen DNS instellingen:

 

In het hoofdmenu van het controle paneel klikt U op DNS menu icoon om toegang te krijgen tot de DNS instellingen.

 

 

Hierboven staat een voorbeeld van de DNS instellingen van site-helper.com. De nu volgende gedeelten geven U belangrijke informatie over het wijzigen van A, Cname, NS, MX en PTR bestanden. Zorgt U er ondertussen wel voor dat U de werking van het controle paneel begrijpt als het aankomt op het werken met hostnamen.

 

Belangrijk:  er zijn 2 manieren om een hostnaam in te voeren.

 

1.  De volledige hostnaam gevolgd door een punt..hostname.com.

 

2.  Enkel het subdomein: volledig.

     

For Bijvoorbeeld, de eerste regel achter 1) kan lezen:

 

Admin A 216.194.67.119 of

Admin.site.helper.nl A 216.194.67.119

 

Beiden bestanden doen exact hetzelfde. Het onderstaande gedeelte mag enkel één methode uitleggen, beide zijn acceptabel.

 

Tip:  Als U niet zeker weet hoe U een bestand moet invoeren, bekijk de bestaande bestanden in de tabel voor voorbeelden.

 

Bestanden verklaard: A,CNAME, NS, MX en PTR:

 

A bestanden ( A records):

 

Adres bestanden ( A records) verwijzen naar een numeriek IP adres. Bijvoorbeeld, U wilt mijncomputer.mijndomeinnaam.com laten verwijzen naar Uw computer thuis. (Welke bijvoorbeeld zou kunnen zijn 192.168.0.3 ) U voert dan een bestand (record) in dat er als volgt uitziet:

 

Belangrijk:  U dient een PUNT te zetten achter de hostnaam, maar plaats GEEN PUNT achter het IP adres.                   

 

CNAME bestanden (records):

 

CNAME zorgt ervoor dat de machine bekend is met één of meerdere hostnamen. Er dient altijd eerst een A bestand (record) te worden aangemaakt, en deze is bekend met de officiële naam. Bijvoorbeeld:

 

Uwdomein.com A 192.168.0.1

 

Gebruik makend van CNAME kunt U andere hostnamen laten verwijzen naar het officiële (A bestand) adres. Bijvoorbeeld"

 

ftp.yourdoman.com.  CNAME  uwdomein.com.

mail.yourdomain.com.  CNAME  uwdomein.com.

ssh.yourdomin.com.  CNAME  uwdomein.com.

 

CNAME records maken het mogelijk om toegang te krijgen tot Uw domein via ftp.uwdomein.com etc. Zonder een goed CNAME record kunt U GEEN toegang krijgen tot de server als zulke als bovenstaande adressen gebruikt.

 

Het invoeren van een CNAME bestand (record):

 

Bijvoorbeeld: Als wij home-sitehelper.nl willen laten verwijzen naar site-helper.nl, voeren wij het bestand als volgt in:

 

 

Met de eerste methode kunt U eenvoudig Uw subdomein invoeren. Plaats GEEN PUNT achter de naam van het subdomein.

 

 

Met de tweede methode heeft U de volledige domeinnaam nodig, gevolgd door een PUNT

 

Naam server (NS) records (bestanden):

 

NS records specificeren de bevoegde naam server voor het domein.

 

Belangrijk:  Het veranderen van het NS record kan ervoor zorgen dat uw website niet meer werkt. Over het algemeen is er geen reden om een NS record te veranderen.

 

Het invoeren van een NS bestand (record):

 

De eerste stap is het verwijderen van het oude NS bestand zoals aangegeven in bovenstaande tabel.

 

Daarna, voert U 2 nieuwe naamservers bestanden in. Zorgt U ervoor dat de naamserver hostnaam gevolgd wordt door een PUNT, zoals in onderstaand voorbeeld.

   

Let U er op dat U de PUNT op de juiste plaats zet in een NS bestand (record) Dus na de naamserver hostnaam.

 

MX bestanden (records):

 

Gratis e-mail service zoals ev'ryone.net vragen dat het MX bestand (record) verandert wordt om te kunnen functioneren met hun software. Deze verandering staat dan toe dat e-mail bestemd voor Uw domein wordt doorverwezen naar hun server. Houdt U er wel rekening dat een dergelijke verandering als consequentie heeft dat Uw huidige POP3 accounts, forwarders, autoresponders en mailing lijsten NIET MEER functioneren.

 

Om het MX bestand (record) te kunnen wijzigen, open het e-mail menu in Uw controle paneel. Daarna klikt U op de button MX records.

 

 

Als eerste; verwijder het oude MX bestand (record) door te klikken in de checkbox direct naast de naam van het MX bestand (record) en klik daarna op 'delete selected'. Daarna zouden er geen MX bestanden (records) meer zichtbaar zijn in de lijst.

 

Als tweede; voert U de hostnaam in, gevolgd door een PUNT, die U krijgt van Uw e-mail provider. Dan selecteert U het prioriteiten niveau (meestal is dit 10) van de zogenaamde dropdown box aan de rechterzijde. Het prioriteiten niveau wordt U ook gegeven door de e-mail provider. Daarna klinkt U op de button 'add'. (voeg toe).

 

Notitie:  Plaats een PUNT achter de hostnaam.

 

Om de originele MX instellingen te herstellen, voeg in uwdomein.com en prioriteit 0, nadat U het andere MX bestand (record) heeft verwijderd.

   

PTR bestanden (records):

 

PTR bestanden (PTR staat voor pointer, ofwel verwijzen naar) Deze worden gebruikt voor zogenaamde reverse (omgekeerde) look ups (vrij vertaald zoek op). Bijvoorbeeld: Uw wilt 192.168.0.1. uitlaten komen op www.uwdomein.com Het PTR bestand zal er dan als volgt uitzien:

1.0.168.192.in-addr.arpa  PTR  www.uwdomein.com

 

Notitie:  Het IP adres wordt omgelegd in het eerste veld. Plaats U een PUNT achter de hostnaam. Het meest gebruikt wordt: in.addr.arpa

 

The “in-addr-arpa” method is the most frequently used.

 

Belangrijk:   PTR bestanden (records) zijn alleen effectief als Uw website een eigen IP adres heeft.

 

Belangrijk:

 

PTR bestanden (records) zijn alleen effectief als 'if named.conf handmatig wordt aangepast en de goede zone informatie wordt ingevoerd. Dit kan alleen gedaan worden door de 'root user' ( de server admin).

 

Als U nog meer hulp nodig heeft ?

 

neem dan contact op met Uw hosting bedrijf, of kijk op het Easyhelpdesk.

 


© 2003 JBMC Software. DirectAdmin licensees kan deze pagina reproduceren want hun eigen klantenreproductie door andere partijen belemmerd is.